Sholawat Badar Buat Dibaca pada Malam Nisfu Syaban

Lirik Sholawat Badar Buat Dibaca pada Malam Nisfu Syaban, Lengkap dalam Tulisan Arab serta Latin, Lirik lagu sholawat Badar dalam tulisan Arab serta Latin yang diserai terjemah bisa diamalkan pada malam Nisfu Syaban.

Lirik lagu sholawat Badar ialah syair pujian kepada Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW yang bisa jadi salah satu amalan sepanjang bulan Syaban ini.

Di malam Nisfu Syaban, membaca sholawat Badar sangat disarankan. Tidak hanya itu pada bulan Syaban diturunkan ayat anjuran buat bershalawat buat Nabi Muhammad SAW, ialah Surat Al- Ahzab ayat 56.

إِنَّاللَّهَوَمَلَائِكَتَهُيُصَلُّونَعَلَىالنَّبِيِّۚيَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواصَلُّواعَلَيْهِوَسَلِّمُواتَسْلِيمًا

Maksudnya:“ Sangat Allah serta para malaikat- Nya bershalawat buat Nabi. Hai orang- orang yang beriman, shalawatlah kalian buat Nabi serta ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

 

Ada pula lirik lagu sholawat Badar yang bisa dibaca pada dikala malam Nisfu Syaban dalam tulisan Arab serta Latin merupakan selaku berikut ini.

صَـلاَةُاللهِسَـلاَمُاللهِعَـلَىطـهَرَسُـوْلِاللهِ

Shalaatullaah Salaamullaah‘ Alaa Thaaha Rasuulillaah

Rahmat serta keselamatan Allah, mudah- mudahan senantiasa buat Nabi utusan Allah.

صَـلاَةُاللهِسَـلاَمُاللهِعَـلَىيـسحَبِيْـبِاللهِ

Shalaatullaah Salaamullaah‘ Alaa Yaa Siin Habiibillaah

Rahmat serta keselamatan Allah, mudah- mudahan senantiasa buat Nabi Yasin pacar Allah.

تَوَسَـلْنَابِـبِـسْـمِاللّهِوَبِالْـهَادِىرَسُـوْلِاللهِ

Tawassalnaa Bibismillaah Wabil Haadi Rasuulillaah

Kami berwasilah dengan berkah basmalah, serta dengan Nabi yang menunaikan lagi utusan Allah.

 

وَكُــلِّمُجَـاهِـدِلِلّهِبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Wakulli Mujaahidin Lillaah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Serta segala orang yang berjuang sebab Allah, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

اِلهِـىسَـلِّـمِاْلاُمـَّةمِـنَاْلافـَاتِوَالنِّـقْـمَةَ

llaahi Sallimil Ummah Minal Aafaati Wanniqmah

Ya Allah, mudah- mudahan Engkau menyelamatkan ummat, dari musibah serta siksa.

وَمِنْهَـمٍوَمِنْغُـمَّـةٍبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Wamin Hammin Wamin Ghummah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Serta dari sulit serta kesusahan, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

اِلهِىنَجِّـنَاوَاكْـشِـفْجَـمِيْعَاَذِيـَّةٍوَاصْرِفْ

Ilaahi Najjinaa Waksyif Jamii’ a Adziyyatin Wahrif

Ya AIlah mudah- mudahan Engkau selamatkan kami dari seluruh yang menyakitkan, serta mudah- mudahan Engkau menjauhkan dari bermacam tipu energi musuh- musuh.

Baca Pula: Malam Nisfu Syaban serta Maksudnya, Dan Amalan serta Teks dikala Nisfu Syaban

مَـكَائـدَالْعِـدَاوَالْطُـفْبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Makaa idal‘ idaa wal thuf Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Serta mudah- mudahan Engkau mengasihi kami, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

اِلهِـىنَـفِّـسِالْـكُـرَبَامِنَالْعَـاصِيْـنَوَالْعَطْـبَا

llaahi Naffisil Kurbaa Minal’ Ashiina Wal’ Athbaa

Ya Allah mudah- mudahan Engkau menjauhkan sebagian kesulitan, dari orang- orang yang bermaksiat serta membuat kehancuran.

وَكُـلِّبـَلِـيَّـةٍوَوَبـَابِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Wakulli Baliyyatin Wawabaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Serta mudah- mudahan Engkau melenyapkan seluruh musibah serta wabah penyakit, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

فَكَــمْمِنْرَحْمَةٍحَصَلَتْوَكَــمْمِنْذِلَّـةٍفَصَلَتْ

Fakam Min Rahmatin Washalat Wakam Min Dzillatin Fashalat

Hingga telah banyak rahmat yang sudah hingga, serta telah banyak kenistaan yang dihilangkan.

وَكَـمْمِنْنِعْمـَةٍوَصَلَـتْبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Wakam Min Ni’ matin Washalat Bi Ahlil Bailri Yaa Allaah

Serta telah banyak dari nikmat yang sudah hingga, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

وَكَـمْاَغْـنَيْتَذَالْعُـمْرِوَكَـمْاَوْلَيْـتَذَاالْفَـقْـرِ

Wakam Aghnaita Dzal‘ Umri Wakam Autaita D’ Zal Faqri

Telah berapa kali Engkau berikan harta orang yang makmur, serta berapa kali Engkau berikan nikmat kepada orang yang fakir.

وَكَـمْعَافَـيـْتَذِاالْـوِذْرِبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Wakam’ Aafaita Dzal Wizri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Serta berapa kali Engkau mengampuni orang yang berdosa, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

Baca Pula: Link Kuis Hari Bumi 2022 PsyCat Permainan, Seberapa Tahu Kalian dengan Bumi?

لَـقَدْضَاقَتْعَلَىالْقَـلْـبِجَمِـيْعُاْلاَرْضِمَعْرَحْبِ

Laqad Dlaaqat’ Alal Oalbi Jamii’ ul Ardli Ma’ Rahbi

Sangat hati manusia yang merasa kecil di atas tanah yang luas ini, sebab banyaknya marabahaya yang menakutkan serta malapetaka yang menghancurkan.

فَانْـجِمِنَالْبَلاَالصَّعْـبِبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Fa Anji Minal Balaas Sha’ bi Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Mudah- mudahan Allah menyelamatkan kami dari musibah yang menakutkan, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

اَتَيـْنَاطَـالِـبِىالرِّفْـقِوَجُـلِّالْخَـيْرِوَالسَّـعْدِ

Atainaa Thaalibir Rifdi Wajullil Khairi Was Sa’ di

Kami tiba dengan meminta pertolongan, serta meminta kebaikan serta keberkahan.

فَوَسِّـعْمِنْحَـةَاْلاَيـْدِىْبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Fawassi’ Minhatal Aidii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Mudah- mudahan Allah meluaskan anugerah yang melimpah- limpah, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

فَـلاَتَرْدُدْمَـعَالْخَـيـْبَةْبَلِاجْعَلْـنَاعَلَىالطَّيْبـَةْ

Falaa Tardud Ma’ al Khaibah Balij’ Alnaa’ Alath Thaibah

Hingga janganlah Engkau menolak kami dari kerugian, apalagi jadikanlah diri kami bisa beramal baik serta senantiasa berbahagia.

اَيـَاذَاالْعِـزِّوَالْهَـيـْبَةْبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Ayaa Dzal‘ lzzi Wal Haibah Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Wahai Dzat yang memiliki kebesaran serta keagungan, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

وَاِنْتَرْدُدْفَـمَنْنَأْتـِىْبِـنَيـْلِجَمِيـْعِحَاجَاتِى

Wain Tardud Faman Ya- Tii Binaili Jamii’ i Haajaati

Bila Engkau menolak hamba, hingga kepada siapakah kami hendak tiba mohon seluruh hajat.

اَيـَاجَـالِىالْمُـلِـمـَّاتِبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Ayaa jalail mulimmaati Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Wahai Dzat yang melenyapkan musibah dunia serta akhirat, hilangkan bencana- bencana hamba lantaran berkahnya pakar Badar ya Allah.

اِلهِـىاغْفِـرِوَاَكْرِمْنَـابِـنَيـْلِمـَطَالِبٍمِنَّا

llaahighfir Wa Akrimnaa Binaili Mathaalibin Minnaa

Ya Allah mudah- mudahan Engkau mengampuni seluruh kesalahan kami serta memuliakan kami dengan sebagian permohonan.

وَدَفْـعِمَسَـاءَةٍعَـنَّابِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Wadaf i Masaa- Atin‘ Annaa Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Serta menolak kesalahan- kesalahan kami, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

اِلهِـىاَنـْتَذُوْلُطْـفٍوَذُوْفَـضْلٍوَذُوْعَطْـفٍ

llaahii Anta Dzuu Luthfin Wadzuu Fadl- Lin Wadzuu‘ Athfin

Ya Allah, Engkaulah yang memiliki belas kasihan serta memiliki anugrah serta kasih sayang.

وَكَـمْمِنْكُـرْبـَةٍتَنـْفِىْبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Wakam Min Kurbatin Tanfii Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Telah banyak kesulitan yang lenyap dari karena berkahnya teman pakar Badar ya Allah.

وَصَلِّعَـلَىالنـَّبِىِّالْبَـرِّبـِلاَعَـدٍّوَلاَحَـصْـرِ

Washalli‘ Alan Nabil Barri Bilaa‘ Addin Walaa Hashri

Serta mudah- mudahan Engkau melimpahkan rahmat kepada Nabi yang tetap berbakti kepada- Mu dengan limpahan rahmat serta kesejahteraan yang tidak terbilang serta tidak terhitung.

وَالِسَـادَةٍغُــــرِّبِاَهْـلِالْبَـدْرِيـَااَللهُ

Wa Aali Saadatin Ghurri Bi Ahlil Badri Yaa Allaah

Serta mudah- mudahan senantiasa atas para keluarga Nabi serta para Sayyid yang bersinar cahayanya, sebab berkahnya pakar badar ya Allah.

Dalam keputusan Muktamar ke- 28 NU di Krapyak, Yogyakarta, Shalawat Badar dikukuhkan jadi Mars Nahdlatul Ulama( NU). Keputusan ini ditegaskan kembali oleh KH Abdurrahman Wahid( Gus Dur) dikala berprofesi pimpinan PBNU pada Muktamar ke- 30 di Lirboyo Kediri. Pada Harlah ke- 91 NU, Kiai Ali pula dianugerahi ciri jasa Bintang Kebudayaan atas karyanya ini.

Demikian penjelasan menimpa lirik lagu sholawat Badar dalam tulisan Arab serta Latin yang diiringi terjemah bahasa Indonesia buat diamalkan pada malam Nisfu Syaban.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *